Gyógytestnevelés

Célunk:

A mozgásszervi elváltozásokkal (hanyagtartás, gerincferdülés, gerinc görbületeinek kóros fokozódása, lúdtalp, térdízület betegségei, mellkasi elváltozások stb.), és a belgyógyászati betegségekben (asztma, szívbetegségek, elhízás, magas vérnyomás) szenvedő, testnevelés órán betegségük okán teljesíteni nem tudó, testi képességekben elmaradó, azaz gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, illetve megszűntetése a testnevelés eszközeivel, annak érdekében, hogy örömteli, teljes, egészséges életet élhessenek.

Feladatunk:

Elsősorban az előbb felsorolt mozgásszervi és belgyógyászati elváltozásokban szenvedő gyerekek állapotának aktív testgyakorlással történő javítása, illetve célzottan a betegség javítását szolgáló gyakorlatok megtanítása, helyes testtartás kialakítása.

Továbbá fontosnak tartjuk testi képességeik fejlesztését (erő, állóképesség, gyorsaság), mozgáskoordinációjuk javítását, mozgásműveltségük kiszélesítését.

Feladatunknak tekintjük a sportolási igény felkeltését és kielégítését, hogy felnőttként is életük szerves részévé váljon az aktív testmozgás.

Hogyan kerülnek a tanulók gyógytestnevelés foglalkozásra?

  • Szülőben felmerülő gyanú, illetve az iskolában zajló kötelező szűrések alapján, melyet a védőnő és az iskolaorvos végez.
  • Az iskolaorvos beutalja a gyereket gyógytestnevelésre és a gyanú alapján tovább küldi a megfelelő szakorvoshoz.
  • Beiratkozás gyógytestnevelésre (jelentkezési lap, orvosi beutalás, határozat az iskolától, ha van szakorvosi vélemény fénymásolata)

Letölthető dokumentum: Gyógytestnevelési beiratkozási lap

A gyógytestnevelésre utalt tanulók 2 kategóriában vehetnek részt a foglalkozásokon:

  • 2/B kategória: csak gyógytestnevelésen vesznek részt (a rendes testnevelés órán nem vehet részt)
  • 2/A kategória: testnevelés és gyógytestnevelés órákon is részt kell vennie.

 

Gyógytestnevelés foglalkozásokon – kerületünkben jelenleg – az óvodás, az általános iskolás és középiskolás korosztályt látjuk el.

A foglalkozásokon az arra beutaltaknak kötelező a részvétel, hiszen a gyógytestnevelés tanórának számít, melyre a gyerekek osztályzatot kapnak félévkor és év végén.

A foglalkozások a Kispesti Ady Endre Általános Iskolában zajlanak a délutáni órákban.

A gyógytestnevelés foglalkozások szerves részét képezi a gyógyúszás, melyet a Wekerlei Tanuszodában tartunk.

A foglalkozásokról, a beutalásról Fenyvesi Zsófia gyógytestnevelő tanár ad tájékoztatást a következő elérhetőségeken:

fenyvesi.zsófia.19@fpsz.net

0630-618-4618