Iskolapszichológusok koordinálása

Óvoda-, és iskolapszichológusi ellátás

 

Az iskolapszichológusok az iskola szervezeti keretei között végzik a munkájukat, úgy, hogy szakmai munkájukat elsősorban képzettségük, kompetenciáik és az intézmény sajátosságai határozzák meg. Az ellátás elsődleges célja a diákok személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá az oktató-nevelő munka hatékonyságának segítése. Az adott szituáció pontos feltérképezésében, a megoldási lehetőségek átgondolásában fontos a szülők és a pedagógusok bevonása, együttműködése, hiszen az idő nagy részében velük vannak a diákok.

Az iskolapszichológusok elsősorban az alábbi helyzetekben tudnak segítséget nyújtani:

 • egyéni beilleszkedési nehézségek
 • osztályban megjelenő diákok közötti konfliktusok
 • tanulással kapcsolatos motivációs vagy teljesítmény problémák
 • az iskolával összefüggő kommunikációs nehézségek
 • pályaorientációs kérdések
 • tehetséggondozással kapcsolatos kérdések
 • segítő helyekre vonatkozó információk hiánya (ellátási területek, elérhetőségek)
 • szakvélemények értelmezése

A lehetséges ellátási formák:

 • egyéni konzultáció (diák, szülő vagy pedagógus részvételével)
 • kis csoportos tanácsadás
 • osztály szintű foglalkozások (pl. tematikus beszélgetések, ismeretterjesztő előadások tartása)
 • csoportos felmérések (pl. társas kapcsolatok vizsgálata, pszichológiai szűrővizsgálatok)

A bejelentkezést a gyermek, a szülő vagy a pedagógus kezdeményezheti a saját intézményében dolgozó iskolapszichológusnál. A segítő beavatkozások hossza általában 5-15 alkalom. Indokolt esetben a szakember javasolhatja a Szakszolgálatunkba történő beutalást.

Szakszolgálatunk az iskolapszichológus koordinátor munkáján keresztül nyújt támogatást a kerületünkben dolgozó iskolapszichológus kollégáknak. A pedagógusok vagy a szülők egyéni megkeresése esetén a koordinátor számukra szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.

Az iskolapszichológusok és a koordinátor is a Szakmai Etikai Kódex alapján, a titoktartási kötelezettség betartásával végzi munkáját.