Konduktív nevelés

Dr. Pető András az 1940-es években hozta létre a központi idegrendszeri károsodás következtében mozgássérült személyek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert. Egyedülálló módszerének alapgondolata az volt, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, melyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét „konduktívnak”, amely latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés.

A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése – függetlenül az életkortól- az, hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze. Lényege az aktív tanuláson alapuló komplex személyiségfejlesztés.

A konduktív nevelés során a mozgás fejlesztése nem különálló feladat, együtt zajlik a testi, szellemi, pszichés, erkölcsi, szociális, beszédfejlesztés. A konduktor kialakít egy komplex pedagógiai programot az egyénnek vagy a csoportnak megfelelően, ami magába foglalja a mozgásnevelést, beszédnevelést, önellátást, az életkornak megfelelő ismeretek bővítését.

A konduktív pedagógia korai életkorban a szülők, óvodás kortól pedig a gyermekek mindennapos, megerőltető fizikai és szellemi munkájára épít. Azt tanítja, hogy motivált legyen a gyermek (kis korban a szülő) a feladat végrehajtásában, törekedjen az önállóság elérésére. Ehhez ad rávezető segítséget, biztonságot, bizalmat a konduktor. Fontos szerep jut a mozgások végrehajtásában a megfelelő ritmusnak, a végrehajtáshoz szükséges idő biztosításának, a beszéddel kísért mozgásoknak. Az énekek, mondókák, versek ritmust adnak a mozdulatoknak, meghatározzák a tevékenység ütemét, kiváltják és fenntartják a mozgást. A fejlesztés a gyermekeknél játékos formában, az életkori sajátosságok figyelembe vételével zajlik, mely során felismerik képességeiket, megtanulják saját korlátaikat.
A mozgássérült gyermekek sérülésük következtében a fejlődési folyamatban elmaradnak: Nem emelik a fejüket, esetleg rendellenes fejtartás figyelhető meg, nem fordulnak meg a hátukról a hasukra, egyáltalán nem, vagy nem megfelelően kúsznak, másznak, nem egyformán használják a kezüket, lábukat, beszédük nem megfelelően fejlődik, túl feszes, vagy túl laza az izomtónus, figyelmük, érdeklődésük elmarad. Ezért rendkívül fontos a minél korábbi életkorban történő felismerés és fejlesztés!

A konduktív pedagógia eredményesen alkalmazható:

  • központi idegrendszeri sérülés következtében kialakult mozgássérülés (cerebralis paresis) esetén,
  • koraszülött gyermekek komplex fejlesztése esetében,
  • megkésett mozgásfejlődés esetén,
  • izomtónus eloszlási zavar esetén (túl feszes, ill. túl laza izomzat),
  • mozgásfejlődési eltérések, zavarok (pl. tartási, mozgásbeli asszimetria, stb.) esetén,
  • tartási rendellenességek esetében,
  • enyhe orthopédiai problémák esetén (lúdtalp, lábujjhegyezés, stb.),
  • egyensúlyzavarok, mozgásbizonytalanság esetén,
  • korai fejlesztés, habilitáció területé

A foglalkoztatás formája lehet egyéni, ill. csoportos. A fejlesztések előzetes időpont egyeztetés szerint zajlanak.