Gyógypedagógiai ellátás

A pedagógiai vizsgálatok célja:

 • a 3-18 éves korosztály (nevelési tanácsadás keretein belül) átlagos fejlődési ütemtől eltérő fejlődési, érési elmaradásának felmérése
 • a tanulási (veszélyeztetettségi) problémák hátterének feltérképezése
 • a jelzett részképességek, képességbeli egyenetlenségek feltárása
 • a vizsgálatok eredményei alapján a segítségnyújtás: tanácsadás, konzultáció, terápiás gondozás és fejlesztés formájában valósulhat meg. Az ellátást gyógypedagógus és
  fejlesztőpedagógus szakemberek biztosítják.

A pedagógiai jellegű fejlesztések célja:

 • tanulási/beilleszkedési veszélyeztetettség, nehézség megelőzése, enyhítése, kognitív funkciók (gondolkodás, észlelés, emlékezet, figyelem) erősítése
 • az eredményes, kevesebb kudarc nélküli tanuláshoz szükséges részképességek
  fejlesztése
 • harmonikus nagy,- és finommozgás kialakítása, szenzoros integráció fejlesztése
 • az eredményes tanulást segítő technikák mellett, a valós önismeretre és a társas kapcsolatok jó minőségét elősegítő, fenntartó kommunikációra épülő csoportok szervezése.

Milyen módszerekkel segíthetnek a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus szakemberek?  

 • egyéni és csoportos mozgásterápiák
 • dinamikus szenzoros integrációs terápia (TSMT, Ayres)
 • alapozó terápia
 • gyermekjóga
 • általános készségfejlesztés
 • figyelemfejlesztő terápiák
 • írás, olvasás, számolási terápiák
 • iskola-előkészítő foglalkozások
 • tanulástechnikák-hogyan érdemes tanulni
 • kommunikációs technikák-hogyan érdemes kommunikálni
 • szülőkkel és pedagógusokkal való folyamatos kapcsolat, konzultáció

 

Fejlesztő pedagógiai terápiák az óvodákban és az iskolákban

A kerületben lehetőség van fejlesztő pedagógiai terápiát igénybe venni 9 általános iskolában és 5 óvodában. A fejlesztésekre a szakszolgálatban szükséges jelentkezni, vagy az iskola/óvoda beutalóval küldi hozzánk a gyermek jelentkezését a szülővel egyeztetve.

Munkatársaink az intézményekben, helyben tudnak a gyermekeknek segíteni, illetve a pedagógusok munkáját támogatni hasznos differenciáló ötletekkel, pedagógiai módszerekkel a tanulás megsegítése, a gyermekek fejlődése és beilleszkedése érdekében.

A 2016/17-es tanévben az alábbi fejlesztő pedagógiai terápiákat lehet igénybe venni az iskolákban:

Kós Károly Általános Iskola

 • Alapozó terápia (mozgásterápia)
 • A számolás, az írás és az olvasás nehézségeinek kezelése

Kispesti Ady Endre Általános Iskola

 • Alapozó terápia (mozgásterápia)
 • Grafomotoros (írásmozgás) fejlesztés
 • A számolás, az írás és az olvasás nehézségeinek kezelése

Kispesti Bolyai János Általános Iskola

 • Grafomotoros és a finommozgások fejlesztése
 • A számolás, az írás és az olvasás nehézségeinek kezelése

Pannónia Általános Iskola

 • A számolási nehézségek kezelése
 • A súlyos olvasási zavar megelőzése érdekében fejlesztő foglalkozások első osztályosoknak (diszlexia prevenció)
 • Anyanyelvi, nyelvi készségeket fejlesztő csoport felső tagozatos tanulók számára

Kispesti Eötvös József Általános Iskola

 • Számolási nehézség kezelése

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola

 • Az olvasás és írás nehézségeinek kezelése (helyesírás, szövegértés)

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

 • Grafomotoros – és figyelemfejlesztő csoport elsősöknek
 • Anyanyelvi, a szókincset és a szövegértést fejlesztő csoportok alsó tagozatos tanulóknak
 • A helyesírási készséget, a fogalmazást segítő csoportok alsó tagozatos tanulóknak.
 • A számolási nehézség kezelése
 • Tanulásmódszertani, a szövegfeldolgozást segítő csoport negyedik osztályos tanulóknak

Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola

 • A számolás, az írás és az olvasás nehézségeinek kezelése

Kispesti Gábor Áron Általános Iskola

 • A számolás, az írás és az olvasás nehézségeinek kezelése

 

Az óvodák, amelyekben igénybe lehet venni a fejlesztést:

Kispesti Hársfa Óvoda, Kispesti Mese-Vár Óvoda, Kispesti Gyöngykagyló Óvoda, Kispesti Zöldágacska Óvoda, Kispesti Bóbita Óvoda

Az óvodákban az iskola-előkészítés és a komplex képességfejlesztésen kívül az alábbi fejlesztő foglalkozásokat tartjuk:

Kispesti Hársfa Óvoda

 • Grafomotoros, és a kéz finommozgásainak fejlesztése
 • A számolási nehézség megelőzése

Kispesti Bóbita Óvoda

 • Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT, mozgásterápia) és anyanyelvi fejlesztés 4-5 éveseknek
 • Tervezett Szenzomotoros tréning (TSMT, mozgásterápia) és komplex képességfejlesztés 6-7 éveseknek.